ภาษีม้า: ราคาและการคำนวณ

ม้าการคลังถูกใช้เพื่อกำหนดประเภทของยานพาหนะตามกำลังของเครื่องยนต์ จากนั้นการจัดประเภทนี้จะก่อให้เกิดเครื่องชั่งที่ใช้โดยเฉพาะในการคำนวณภาษีทะเบียนรถยนต์หรือสำหรับการลดระยะทางรายปี

หากต้องการทราบจำนวนม้าการคลังในรถของคุณโปรดดูส่วน P6 ของใบรับรองการจดทะเบียนของคุณ (บัตรสีเทา) ม้าการคลังและภาษีทะเบียนรถ การจัดทำใบรับรองการจดทะเบียนก่อให้เกิดภาษีซึ่งคำนวณโดยตรงจากม้าทางการเงินของยานพาหนะ ภาษีภูมิภาคที่ใช้จะแสดงในหน่วยจำนวนซึ่งคูณด้วยจำนวนม้าทางการเงิน จำนวนหน่วยนี้แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ราคาสามารถรู้ได้ถึงความกว้างที่น่าประหลาดใจ

ตัวอย่างเช่นจำนวนเงินสำหรับคอร์ซิกาคือ 27 ยูโรต่อม้าการคลัง ในขณะที่ราคานี้เพิ่มขึ้นเป็น 51.20 ยูโรสำหรับแผนก Bouches du Rhôneใน Provence-Alpes-Côte d'Azur สามารถนำเสนอการยกเว้นภาษีนี้ทั้งหมดหรือครึ่งหนึ่งสำหรับการทำความสะอาดยานพาหนะ สำหรับยานพาหนะที่สะอาดเราหมายถึงรถที่ปล่อย CO2 น้อยกว่า 20 กรัมต่อกิโลเมตรที่เดินทาง ในการใช้ตัวอย่างเดียวกันคอร์ซิกาจะยกเว้นภาษีการจดทะเบียน 100% สำหรับรถที่สะอาด ในขณะที่ภูมิภาค PACA ไม่มีการยกเว้นใด ๆ คนงานที่ใช้ยานพาหนะเพื่อจุดประสงค์ทางอาชีพสามารถหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากรายได้ที่ต้องเสียภาษีของเขา ที่นี่อีกครั้งการคำนวณจะขึ้นอยู่กับจำนวนม้าทางการเงินของรถถัง ซึ่งแตกต่างจากภาษีทะเบียนมาตราส่วนเป็นเนื้อเดียวกันในระดับประเทศ DAP. ย่อมาจาก "ระยะทางที่เดินทางประจำปี"