จะถอนการติดตั้ง MSN Messenger ตามค่าเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างไร?

ไม่อยู่ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งไม่สามารถลบข้อความโต้ตอบแบบทันทีจาก MSN อย่างไรก็ตามมีวิธีลบออกจากโปรแกรมของคุณ วิธีแก้ปัญหามีดังนี้:

ในการลบ MSN ให้ทำ "Start" จากนั้น "Run"

จากนั้นป้อนรหัสต่อไปนี้ (ขอแนะนำให้คัดลอก / วางรหัสนี้จากไฟล์ของเรา):

RunDll32 advpack.dll, LaunchINFSection% windir% INFmsmsgs.inf, BLC.Remove