ถาดรองฝักบัวแบบแบนพิเศษ: วิธีการติดตั้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์และการรั่วไหลของน้ำที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ดีให้ทำตามขั้นตอนต่างๆเพื่อติดตั้งถาดฝักบัวแบบแบนพิเศษอย่างเหมาะสม

เครื่องมือที่จำเป็น

 • ถาดรองฝักบัวแบบแบนพิเศษ
 • ปลั๊กท่อระบายน้ำ
 • ท่อระบายอากาศ
 • ซิลิโคน
 • กาว
 • ปืนอัดรีด
 • ระดับจิตวิญญาณ
 • เท้าปรับความสูงได้

ขั้นตอนในการติดตั้งถาดรองฝักบัวแบบแบนพิเศษ

 • ขั้นแรกให้หาตำแหน่งของถาดรองฝักบัวแบบแบนพิเศษบนพื้น จากนั้นวางเท้าที่รองรับถาดอาบน้ำแบบแบนพิเศษของคุณเพื่อให้น้ำหนักกระจายไปทั่วเท้าและยึดกับพื้น
 • วางถาดฝักบัวไว้บนฐานรองให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งของปลั๊กท่อระบายน้ำ ใช้ท่อระบายน้ำต่อท่อระบายน้ำที่ถาดฝักบัวเข้ากับท่อระบายน้ำ ติดกาวชุดประกอบหลังจากดูแลเพื่อวางตำแหน่งปะเก็นต่างๆให้ถูกต้องแล้วรอหนึ่งชั่วโมงก่อนทดสอบการติดตั้งเพื่อหารอยรั่ว
 • จากนั้นวางถาดอาบน้ำแบบแบนพิเศษของคุณในตำแหน่งตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระดับด้วยการปรับขาตั้ง
 • ทำซีลรอบขอบถาดอาบน้ำโดยใช้ซิลิโคน
 • สิ่งที่คุณต้องทำคือไขก๊อกและแต่งถาดอาบน้ำแบบแบนพิเศษด้วยผนังและกระเบื้อง

เคล็ดลับ:จำไว้ว่าต้องมีความลาดเอียงเล็กน้อยระหว่างเต้ารับของถาดอาบน้ำแบบแบนพิเศษกับท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก