วิธีการติดตั้งแผ่นพีวีซี

ติดตั้งง่ายนำเสนอทางเลือกที่สวยงามหลากหลายในหลายรุ่นแผ่นพีวีซียังคงเป็นที่นิยมในการแต่งห้องในบ้าน หากคุณถูกล่อลวงด้วยการเคลือบประเภทนี้เช่นกันต่อไปนี้เป็นขั้นตอนต่างๆในการติดตั้งแผ่นพีวีซี

เครื่องมือที่จำเป็นในการติดตั้งแผ่นพีวีซี:

 • เทปวัด
 • มือ
 • ระดับจิตวิญญาณ
 • สว่าน
 • การฝึกซ้อมคอนกรีต
 • ไขควง
 • คีมปากแหลมยาว
 • ชุดเล็บ
 • ค้อน
 • คลีต
 • สกรูและเดือย
 • กระดาษทราย
 • กาวไม้

ขั้นตอนของการติดตั้งแผ่นพีวีซี

หลังจากกำหนดประเภทการติดตั้งแผ่นพีวีซีของคุณแล้ว (แนวนอนหรือแนวตั้ง) เพื่อให้ปรับเข้ากับห้องและแรงบันดาลใจในการตกแต่งของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบให้เริ่มด้วยการเตรียมพุกตัดตามความยาวที่เกี่ยวข้องโดยการติดตั้ง จากนั้นกรุพีวีซีโดยใช้เทปวัดและระดับวิญญาณตามรอยขอบของแผง

เมื่อระบุตำแหน่งของคลีตแล้วให้เจาะห่างจากปลายแต่ละด้านประมาณ 2-3 เซนติเมตรจากนั้นทุกๆ 50 ซม. นำเสนอบนผนังและทำเครื่องหมายตำแหน่งของรูที่จะเจาะ

ติดตั้งสว่านและดอกสว่านที่เหมาะกับประเภทของผนังเจาะผนังและยึดพุก

จากนั้นแก้ไขโปรไฟล์การตกแต่งของแผ่นพีวีซีของคุณเข้ากับผนัง

ด้วยแผ่นปิดพีวีซีเกือบทั้งหมดคุณเพียงแค่ต้องติดบอร์ดเข้าด้วยกันเพื่อให้การติดตั้งแผ่นพีวีซีของคุณเสร็จสมบูรณ์ดูแลเพิ่มกาวเพื่อความแข็งแรงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งสกรูสองสามตัว ส่วนล่างของท่าทาง

เคล็ดลับ:สำหรับการติดตั้งแผงพีวีซีแนวนอนขอแนะนำให้เริ่มการติดตั้งจากด้านล่างของผนัง สำหรับการติดตั้งในแนวตั้งจะเป็นการดีกว่าที่จะเริ่มด้วยการวางแผงแรกที่มุมห้อง