หลังคา: วิธีการติดตั้ง

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันหลังคาจากลมและสภาพอากาศเลวร้ายการติดตั้งใต้หลังคาเป็นขั้นตอนที่สำคัญในระหว่างการก่อสร้างบ้านหรือในการปรับปรุงหลังคา ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการติดตั้งใต้หลังคาอย่างมีประสิทธิภาพ

©พิกไรเดอร์ - โฟโตเลีย

เครื่องมือที่จำเป็น

  • หน้าจอใต้หลังคา
  • เครื่องเย็บกระดาษ;
  • ระแนง.

ขั้นตอนในการติดตั้งใต้หลังคา

  • การติดตั้งหน้าจอใต้หลังคาจะดำเนินการในแถบแนวนอนต่อเนื่องกันตั้งแต่ด้านล่างของหลังคาไปจนถึงด้านบน ที่ด้านล่างของหลังคาให้วางแถบแรกเหนือรางน้ำเพื่อให้หลังสามารถเก็บน้ำฝนที่ไหลผ่านใต้กระเบื้องได้
  • ใช้ที่เย็บกระดาษติดแถบของมุ้งลวดเข้ากับโครงโดยตรง ในการยึดแผ่นรองใต้หลังคาให้ตอกตะปูระแนงพายุสองสามอัน
  • ก้าวหน้าไปในทางเดียวกันกับวงดนตรี หลายครั้งอย่าลืมตรวจสอบว่าแถบของคุณยังคงขนานกันอย่างสมบูรณ์และไม่มีความเบี่ยงเบนระหว่างด้านล่างและด้านบนของหลังคามากนัก
  • เมื่อติดตั้งหน้าจอใต้หลังคาทั้งหมดแล้วให้ตอกตะปูระแนงที่ด้านบนโดยคำนึงถึงระยะห่างระหว่างระแนงสองแผ่นในกรณีส่วนใหญ่จะระบุด้วยมาตรวัดของกระเบื้อง
  • เมื่อการมุงใต้หลังคาของคุณเสร็จสิ้นสิ่งที่คุณต้องทำคือไปที่การปูกระเบื้อง

เคล็ดลับ: การเลือกหน้าจอใต้หลังคาเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนติดตั้ง ดังนั้นใช้เวลาในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมุ้งลวดแบบต่างๆและระดับคุณภาพ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งใต้หลังคาควรรอให้สภาพอากาศเอื้ออำนวยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไม่มีลม