จะตอบสนองต่อการคุกคามของการขับไล่อย่างไร?

ค่าเช่าที่ไม่ได้ชำระหนี้เกินตัวความรำคาญ ... เหตุผลที่แตกต่างกันอาจนำไปสู่การขับไล่การเช่า เพื่อป้องกันตัวเองคุณสามารถใช้วิธีการแก้ไขที่ช่วยให้คุณได้รับการระงับหรือแม้กระทั่งการยกเลิกการดำเนินคดี

ผู้เช่าสามารถแยกออกจากที่อยู่อาศัยของเขาได้เนื่องจากเขาไม่ได้จ่ายค่าเช่า แน่นอนว่าผลลัพธ์ดังกล่าวหมายความว่าผู้เช่าไม่ได้พยายามหาทางแก้ไขเพื่อชำระค่าเช่าที่ค้างชำระหรือหลังจากขอให้จ่ายค่าเช่าล่าช้าเขายังไม่ได้จ่ายเงินตามที่สัญญาไว้ กรณีอื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่การขับไล่: สร้างความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยในอาคารอื่น ๆ การเข้าพักในที่พักเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเมื่อหลังไม่ได้รับการต่ออายุหรือเป็นเรื่องของการไม่ ขอเวลาเพิ่มเติมในการออกจากที่พักการใช้ทรัพย์สินเพื่อฟังก์ชั่นอื่นนอกเหนือจากที่อยู่อาศัย ... อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการขับไล่จะสามารถประกาศได้โดยคำตัดสินของศาลเท่านั้น หากมีการออกเสียงจริงหลักสูตรจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ขั้นตอนการขับไล่ที่มีข้อยุติในสัญญาเช่าคืออะไร?

สัญญาเช่าอาจมีข้อยุติซึ่งกำหนดให้มีการลงโทษการไม่ชำระเงินงวดหนึ่งหรือหลายงวด การลงโทษขั้นสูงสุดคือการบอกเลิกสัญญาเช่าในส่วนของเจ้าของ หากมีประโยคดังกล่าวอยู่ขั้นตอนคือเจ้าของเรียกร้องให้ปลัดอำเภอ ภารกิจหลังคือการออกคำสั่งให้ผู้เช่าเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระ ผู้เช่ามีเวลาสองเดือนในการชำระหนี้ของเขา หลังจากช่วงเวลานี้สัญญาเช่าจะสูญเสียผลกระทบทั้งหมด แต่นี่ยังไม่ใช่การขับไล่ที่แท้จริง เจ้าของบ้านยังคงต้องไปศาลเพื่อดูว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลง (การยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด) และสั่งให้ขับไล่

ขั้นตอนการขับไล่โดยไม่มีข้อยุติในสัญญาเช่าคืออะไร?

หากสัญญาเช่าไม่มีข้อที่ให้สำหรับการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดเนื่องจากการผิดนัดในส่วนของผู้เช่าเจ้าของจะนำไปใช้กับผู้พิพากษาของศาลแขวงทันที สิ่งนี้จะตัดสินว่าผู้เช่าละเมิดภาระหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของตน (การใช้สถานที่อย่างไม่เหมาะสมการเสื่อมสภาพการไม่ชำระเงิน ฯลฯ ) มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลงหรือไม่

อะไรคือวิธีแก้ไขหลังจากการตัดสินขับไล่?

คำตัดสินใด ๆ ที่สั่งให้ขับไล่สามารถอุทธรณ์ได้ การดำเนินการนี้จะระงับขั้นตอนการขับไล่จนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อาจพิพากษายืนตามคำพิพากษาในครั้งแรก ในกรณีนี้การขับไล่อาจเกิดขึ้นได้เว้นแต่จะมีการอุทธรณ์ในคำบรรยายหากผู้เช่าเห็นว่าไม่เคารพกฎของกฎหมาย ศาลอุทธรณ์สามารถค้นหาคำอุทธรณ์ที่ก่อตั้งขึ้น ในกรณีนี้ผู้เช่าสามารถขอยกเลิกการตัดสินใจครั้งแรกได้

กฎที่ควบคุมการขับไล่คืออะไร?

การขับไล่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นพวกเขาจะถูกระงับตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายนถึง 31 มีนาคมของทุกปีเว้นแต่ผู้เช่าจะเช่าที่พักในอาคารภายใต้คำสั่งที่เป็นอันตรายหรือหากการขับไล่นั้นมาพร้อมกับการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของครอบครัวของผู้เช่า ในทำนองเดียวกันจะไม่มีการขับไล่ระหว่าง 21.00 น. ถึง 18.00 น. และในวันหยุดนักขัตฤกษ์ การขับไล่ไม่สามารถทำได้หากไม่มีปลัดอำเภอ

หน้าที่ของปลัดอำเภอในการขับไล่คืออะไร?

ปลัดอำเภอเข้าแทรกแซงในสองขั้นตอนของขั้นตอน เขาคือผู้ที่จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการในกรณีที่มีข้อตกลงในสัญญาเช่า และเป็นผู้ที่จะจัดทำรายงานในช่วงเวลาที่ถูกไล่ออก ในรายงานนี้จะกล่าวถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นของผู้เช่า หลังต้องระบุสถานที่จัดเก็บเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่าใช้จ่ายของเขา

เฟอร์นิเจอร์ถูกเก็บไว้ที่ไหนหากผู้เช่าไม่มีที่อยู่?

หากเขาไม่มีที่ฝากเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถอยู่ในสถานที่ได้ กฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าที่ถูกขับไล่มีระยะเวลาหนึ่งเดือนในการถอนพวกเขา หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลานี้สามารถประมูลเฟอร์นิเจอร์ได้และเจ้าของจะสามารถใช้ทรัพย์สินของตนกลับคืนมาได้

จะหลบหนีขั้นตอนการขับไล่ได้อย่างไร?

กฎหมายวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการขับไล่ผู้เช่าโดยสุจริต ผู้ให้เช่าต้องแจ้งนายอำเภอในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะขับไล่ สิ่งนี้จะแจ้งบริการโซเชียลซึ่งจะระบุความช่วยเหลือที่ผู้เช่าผิดนัดมีสิทธิ์ ผู้พิพากษายังสามารถกำหนดระยะเวลาการชำระเงินให้กับผู้เช่าโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถจ่ายค่าเช่าที่ค้างชำระได้ แต่มีการกระจายไปตามช่วงเวลา